Classes de tennis

TENNIS CURS 2016WEBClasses de Tennis.

Dimarts, dimecres i dijous de les 17 a les 18h i de les 18 a les 19h.

Inscripcions a la pista de tennis i al pavelló

Tel. 972 859 910 // 972 858 005

 

llegirmes1