Casal de Jubilats de Residencial Park


casal mrpASSOCIACIÓ PER A LA TERCERA EDAT DE MAÇANET DE LA SELVA

C/ Xiprer, 20

Bústia 31 - Urb. Residencial Park

17412 Maçanet de la Selva

President: José Luís Rodríguez - 972 859 305

Informació i Formació 2015-2016