Concurs concessió del servei de la Piscina Municipal

S'informa que el 18 d'abril és el darrer dia per poder presentar les propostes per la concessió del servei per l'explotació del bar, la dinamització i la gestió integral de la Piscina Municipal de Maçanet de la Selva.

El plec de clàusules es pot trobar a l'apartat PERFIL DEL CONTRACTANT - LICITACIONS o, també a les oficines de l'Ajuntament.