Edicte d’aprovació d’un procés selectiu

PROCÉS SELECTIU PER NOMENAR UN FUNCIONARI INTERÍ PER ESGOTAMENT DE L’ACTUAL BORSA D’INTERINS I LA NECESSITAT D’UN REFORÇ URGENT PER COBRIR PLACES VACANTS, O SUBSTITUIR PERSONAL AMB DRET A RESERVA DE LLOC DE TREBALL, AMB LA CATEGORIA DE VIGILANT, DURANT EL SEGON SEMESTRE 2018.

Documentació i bases clicant al següent enllaç